Klyngefluer

Klyngefluer er et voldsomt syn!

Vi hjælper dig med at få styr på dine problemer med klyngefluer.

bekæmpelse af Klyngefluer

Det kan være et voldsomt syn pludselig at opdage en stor klynge af fluer i sit hjem. De er dog heldigvis ikke skadelige for mennesker eller bygninger, men de kan skabe stor irritation hos de husejere, hos hvem de vælger at vinterovernatte.

Har du opdaget, at du har klyngefluer i dit hjem, så kontakt AJ Skadedyrskontrol på telefon 50 30 11 11.

Klyngefluer bekæmpelse
Hvornår kom banafluen til Danmark. AJ bekæmper Flæskeklanner, Husklanner, husmår, kakerlakker, klædemøl

Hurtig udrykning i hele landet

Hvad er Klyngefluer?

Navnet er opstået, da de om vinteren samles og lever i klynger. Det er desuden om vinteren, at generne opstår. Selvom skadedyret typisk overvintre under træers bark, så kan de også finde vej ind i huse, hvor der er et loft eller uopvarmede rum. Generne opstår altså, hvis de har søgt vinterhi i et lokale, som i løbet af vinteren opvarmes. Her vil man opleve dem som værende meget aktive og kravler frem og tilbage i lokalet. Opdager du klyngefluerne i deres vinterhi, vil du se dem sidde samlet i store, ubevægelige klynger. Her sidder de lige indtil, at det igen bliver varmere udenfor – eller til lokalet opvarmes. Om sommeren opholder fluerne sig primært udendørs, hvor de lever af nektar fra blomster og saft fra frugter. Skadedyret er i familie med spyfluen, men de hverken ligner eller lever som en spyflue. Derimod forveksles de nemt med den kendte stueflue, men – modsat stuefluen – har de små gyldne hår på forkroppen og uregelmæssige lyse tegninger på bagkroppen. Samtidig kan de kendes på, at deres vinger næsten dækker hinanden, når de hviler.

Bliv fri for klyngefluer

De kan bekæmpes ved hjælp af et professionelt insektmiddel. Hvis du ønsker at forebygge et besøg af klyngefluer i fremtiden, kan du tætne dine vinduer og sprækker, som gør det svære for fluerne at søge indenfor. Er uheldet dog allerede ud, så kigger vi gerne forbi og bekæmper dem hurtigt og effektivt.

Kendt for tv. Hvor den bekæmpede bananfluer , Flæskeklanner, Husmår, kakerlakker

Kendt fra TV-programmet

DE Beskidte helte

Lad os ringe eller skrive til dig

Indhent et tilbud